Behandeling van depressie

In de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie worden de drie vormen van behandeling van depressie beschreven:

  • Eerste-stap interventie
  • Psychologische interventies
  • Behandeling met medicijnen

Eerste-stap interventie

De eerste-stap interventies zijn voor mensen met een eerste lichte depressie. Vaak kunnen mensen zelf nog invloed uitoefenen op hun lichaam/geest. De behandeling bij de eerste-stap interventie kan onder andere bestaan uit;

 Psychologische interventies

Als eerste psychologische interventies zijn de probleemoplossende therapie en kortdurende behandeling. Wanneer er sprake is van een matige tot ernstige depressie of wanneer de eerste interventies niet werken, kan er overgegaan worden op andere interventies. Hierbij moet je denken aan (cognitieve) gedragstherapie, interpersoonlijke therapie of kortdurende psychodynamische therapie.

Behandeling met medicijnen

Voor de behandeling van depressies zijn er verschillende medicijnen op de markt die effectief zijn.
  • Specifieke serotonine heropnameremmers (SSRI’s)
  • Tricyclische antidepressiva (TCA’s)
  • Selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI’s)
  • Mirtazapine
  • Bupropion

Welk medicijn geschikt is zal afhankelijk zijn van de duur van de depressie en de ernst van de depressie.

E-Health

Er zijn verschillende bronnen online te vinden, gericht op informatie en behandeling.

Kleur je Leven

Kleur je leven is een online cursus voor volwassenen met lichte tot milde depressieve klachten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze cursus effectief is. Deze vorm van hulp is ook vergeleken met een klassieke behandeling voor depressieve klachten. Bij mensen die de internetcursus volgden, namen de klachten aantoonbaar sneller af dan bij mensen die een klassieke behandeling volgden.

Grip op je dip

Grip op je dip biedt online informatie, tips en een cursus voor jongeren met depressieve klachten. De cursus is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies met het predicaat veelbelovend en wordt door jongeren en cursusleiders positief gewaardeerd. Momenteel loopt een studie naar de effectiviteit.