Oorzaken van depressie

Helaas is er geen één directe oorzaak te vinden voor een depressie. Er zijn verschillende risicofactoren bekend, maar deze zijn, apart van elkaar, niet voldoende om een depressie te veroorzaken.

Deze risicofactoren hebben elk hun eigen invloed op het ontstaan van een depressie;

  • Geslacht en leeftijd
  • Individuele kwetsbaarheid
  • Sociale omgevingsfactoren
  • Levensgebeurtenissen
  • Erfelijkheid.

Geslacht en leeftijd;

Een depressie komt 2 keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. In de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar komt een depressie het vaakst voor.

Individuele kwetsbaarheid;

Hierbij moet je denken aan andere aandoeningen die de kans op een depressie aanzienlijk verhogen. Enkele voorbeelden hiervan zijn neurotische persoonlijkheid, chronische lichamelijke ziekte, andere psychische stoornissen of homoseksualiteit bij volwassen mannen en vrouwen.

Sociale omgevingsfactoren

De sociale omgevingsfactoren bij een depressie zijn ook een risicofactor. Hierbij moet je denken aan;

  • Laagopgeleiden
  • Mensen zonder betaalde baan
  • Mensen die weinig sociale steun krijgen
  • Gedetineerden en vluchtelingen.

Levensgebeurtenissen

Levensgebeurtenissen zijn van grote invloed op iemand zijn/haar leven. Je hebt een groter risico wanneer je een traumatische ervaring meegemaakt hebt zoals mishandeling of verwaarlozing.

Erfelijkheid

Een depressie heeft een erfelijke component en is daardoor een risicofactor. Uit onderzoek bij eeneiige tweelingen is gebleken als één persoon een depressie heeft, de andere persoon dit in 60% van de gevallen ooit krijgt in zijn leven.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van ouders met een depressie, de kinderen bijna 3 keer zoveel kans hebben op een depressie.